Kontakt

Willa U Marynarza
Iwona Kołodziejska
84-360 Łeba
Ul. Starzyńskiego 3
Kom. 602-60-80-70

Przed dokonaniem wpłaty zaliczki, prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem.

Nr konta bankowego:
mBank
95 1140 2004 0000 3202 7915 1848
(W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko, nr telefonu oraz termin)

Kontakt na nasz email -> kontakt@umarynarza-leba.pl


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest „Wynajem pokoi gościnnych U Marynarza Iwona Kołodziejska”.
2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję kierowaną do „Wynajem pokoi gościnnych U Marynarza Iwona Kołodziejska” lub w celu zawarcia umowy na wynajem pokoi.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016, str. 1).
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).
7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego działającego na podstawie obowiązujących przepisów.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy
11. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się poprzez formularz.